Vapaaehtoinen sidonnaisuusilmoitus, Kuntalaki (410/2015), 84§

Nimi Ulla Parviainen

Puolue Suomen Keskusta rp


Virat, toimet, ammatit, tehtävät

kansanedustaja, KM

Valtion, kunnan ja muiden julkisyhteisöjen virat

Rukan koulun rehtori, virkavapaalla 22.4.2015 alkaen

Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä

ei ole

Ammatin tai elinkeinon harjoittaminen

ei ole


Hallintotehtävät

Eduskunta

Perustuslakivaliokunta (jäsen) 09.06.2015 -
Sivistysvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 -
Tulevaisuusvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 -
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 09.06.2015 -
Parlamenttienvälinen liitto IPU, Suomen ryhmän johtokunta (varajäsen) 29.06.2015 -

Hallintotehtävät valtion yhtiöissä

Alko Oy hallintoneuvoston jäsen

Kansallisoopperan ja -baletin hallintoneuvoston varajäsen

Hallintotehtävät taloudellisesti merkittävissä yrityksissä

ei ole

Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa

ei ole

Hallintotehtävät merkittävissä järjestöissä

Suomen Keskusta rp puoluehallituksen varajäsen

Keskustan Pohjanmaan piiri ry piirihallituksen varapuheenjohtaja

Luottamustehtävät

Etujärjestöjen luottamustehtävät

ei ole

Kunnalliset ja kirjolliset luottamustehtävät

Kuusamon kaupunginvaltuuston jäsen

Kuusamon kaupunginhallituksen jäsen

Naturpolis Oy yhtiökokousedustaja

Muut luottamustehtävät

Suomi-Venäjä-Seuran Kuusamon osaston johtokunnan jäsen


Taloudellinen asema

Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät välittömät ja välilliset omistukset

25% osuus kuolinpesä, joka omistaa metsämaata, verotusarvo 56 260€

Liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100 000 euron velat

ei ole

Liike- ja sijoitustoimintaa varten annetut yli 200 000 takaukset ja muut vastuut

ei ole