Vapaaehtoinen sidonnaisuusilmoitus, Kuntalaki (410/2015), 84§


Nimi
Ulla Parviainen

Puolue Suomen Keskusta rp

Virat, toimet, ammatit, tehtävät

kansanedustaja, KM

Valtion, kunnan ja muiden julkisyhteisöjen virat

Rukan koulun rehtori, virkavapaalla 22.4.2015 alkaen

Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä

ei ole

Ammatin tai elinkeinon harjoittaminen

ei ole

Hallintotehtävät

Eduskunta


Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsen) 7.9.2017 -
Sivistysvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 -

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunta (jäsen) 21.06.2018 -
Perustuslakivaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - 6.9.2017


Hallintovaliokunta (varajäsen) 19.06.2018 -
Tulevaisuusvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 -
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 09.06.2015 -
Parlamenttienvälinen liitto IPU, Suomen ryhmän johtokunta (varajäsen) 29.06.2015 -


Hallintotehtävät valtion yhtiöissä

Alko Oy hallintoneuvoston jäsen

Kansallisoopperan ja -baletin hallintoneuvoston varajäsen


Hallintotehtävät taloudellisesti merkittävissä yrityksissä

ei ole

Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa

ei ole

Hallintotehtävät merkittävissä järjestöissä

Suomen Keskusta rp puoluehallituksen jäsen
Suomen Keskusta rp puolueen työvaliokunnan jäsen
Suomen Keskustanaiset ry, hallituksen pj
Epilepsialiitto ry, hallituksen pj 2018

Luottamustehtävät

Etujärjestöjen luottamustehtävät

ei ole

Kunnalliset ja kirjolliset luottamustehtävät

Kuusamon kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja

Naturpolis Oy yhtiökokousedustaja

Muut luottamustehtävät

Suomi-Venäjä-Seuran Kuusamon osaston johtokunnan jäsen

Metsänhoitoyhdistys Kuusamo ry, valtuuston jäsen


Taloudellinen asema

Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät välittömät ja välilliset omistukset

ei ole

Liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100 000 euron velat

ei ole

Liike- ja sijoitustoimintaa varten annetut yli 200 000 takaukset ja muut vastuut

ei ole