Avarakatseinen, aktiivinen ja alati uudistuva

Haluan olla kehittämässä Suomen Keskustanaisia järjestöksi,
joka on avarakatseinen, aktiivinen ja alati uudistuva.

Puheenjohtajana haluan seistä naisten rinnalla heitä tukien
ja yhdessä toimien. Tarvittaessa toimin joukon kärkenä. Kurkiauran johtajalinnun lailla johdatellen joukot tuulta halkaisten kohti yhdessä asetettuja tavoitteita.

Tekemisen iloa
Keskustanaisten puheenjohtajana haluan olla rakentamassa
verkostoja, jossa jokainen voi kokea tekemisen ja politiikassa vaikuttamisen iloa. Haluan vahvistaa järjestön roolia keskustalaisten naisten kouluttajana, jotta ehdokkaiksi saadut naiset saadaan sitoutumaan puolueen toimintaan.
Keskustanaisilla pitää olla valmiutta ja rohkeutta ottaa
kantaa myös asioihin, jotka poikkeavat perinteisistä naisten
vahvuusalueista.

Työelämä
Palkkatasa-arvon saavuttamisessa meillä riittää edelleen
töitä. Suomen työmarkkinat jakautuvat yhä liian selvästi nais- ja miesaloihin. Yhtäläiset uramahdollisuudet kuuluvat sekä naisille että miehille. Hallituspaikoille ja johtotason tehtäviin tarvitaan edelleen lisää naisia. Naisten on rohkeasti ja itseensä luottaen tartuttava työelämässä eteen tuleviin haasteisiin.

Perheen ja työelämän yhteensovittamisessa ei ole yhtä oikeaa
mallia. Perheet ja elämäntilanteet ovat erilaisia, joten tarvitsemme joustavia ratkaisuja.

Toistemme tukena
Edelleenkin liian harvoin osaamme iloita naisten
menestyksestä ja tukea sekä auttaa toisiamme. Tämä on asennekysymys ja siksi sinällään helppo hoitaa meidän jokaisen. Toisen ihmisen, naisen tai miehen, menestys ei ole keneltäkään pois.