Vapaaehtoinen kotiseutuvero käyttöön

Share |

Tiistai 16.1.2018 klo 13:00


Tulevaisuuden kunta -hankkeessa on laadittu ja tänään julkistettu selvitys kaksoiskuntalaisuudesta. Selvityksessä todetaan suomalaisten arjen monipaikkaistuminen ja tarve käyttää palveluja sekä osallistua ja vaikuttaa monella eri paikkakunnalla työn, perhesuhteiden ja vapaa-ajanasumisen vuoksi. 

Jatkossa on syytä puhua kaksoiskuntalaisuuden sijaan monipaikkaisuudesta. Monipaikkaisuus on otettava palveluja suunniteltaessa, lainsäädännön valmistelussa ja tulevaisuustyössä nykyistä paremmin huomioon.

Kuntien pitää hakea lisää elinvoimaa ja osallistaa kaikki kunnan alueen omakseen kokevat kunnassa oleskelevat ja palveluja käyttävät henkilöt kunnan toimintaan. E-kuntalaisuus voi olla yksi keino ottaa huomioon kunnan alueella oleskelevat muut kuin kunnan asukkaat.

Julkistettu selvitys sisältää mielenkiintoisen kotiseutuveroesimerkin Japanista. Japanissa on kymmenen vuotta toiminut ja koko ajan laajeneva kansalaisten osallistumisen ja vaikuttamisen käytäntö, jossa kansalaiset voivat vapaaehtoisuuteen perustuen suunnata verotuksen kautta lahjoituksen itse osoittamalleen kunnalle asuinkuntansa ulkopuolelle. Vastineeksi lahjoittajat saavat vastineeksi palveluja kunnalta. Järjestelmä toimii verovähennysperiaatteen mukaisesti, kuten meillä kotitalousvähennys.

Kotiseutuvero on mainio ja helposti käyttöönotettava sosiaalinen innovaatio, jolla lisätään kansalaisten osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnan ja alueiden kehitykseen. Tällä vapaehtoisella verolla Suomessakin voitaisiin lisätä harvaan asuttujen alueiden elinvoimaa. 


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini