Sotea ja maakuntaa

Share |

Tiistai 7.3.2017 klo 20:40


Eduskunnassa oli tänään lähetekeskustelussa historiallinen esitys maakuntien perustamiseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi. Tämän kokonaisuuden tarkoituksena on nykyaikaistaa palveluja ja parantaa julkisen talouden kestävyyttä.

Uudistuksen lähtökohtana on turvata sosiaali- ja terveyspalvelut kohtuullisella maksurasituksella ja hillitä kustannusten kasvua.

Palvelut pysyvät jatkossakin julkisen sektorin järjestämisvastuulla. Tuottajina voi olla julkisen sektorin rinnalla myös yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoita.

Uudistuksen keskeinen tavoite on, että ihmiset pääsevät hoitoon, eivät joudu odottamaan hoitojonossa pitkään ja heillä on mahdollisuus valita mistä he haluavat hakea palvelunsa.

Sote -uudistus on tehtävä.

Tärkeää on huolehtia siitä, että erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten ja kolmannen sektorin järjestöjen mahdollisuus toimia tuottajina on hyvä, eikä Suomeen synny muutaman yrityksen monopolimarkkinoita.

Kilpailu haastaa kaikki sote-palveluiden tuottajat pitämään palveluiden laadun ja hinnan iskukykyisinä, jota monopoliasema ei välttämättä kannusta tekemään. Kyse on viime kädessä yhteisten verovarojemme käytöstä: samalla rahalla enemmän palveluita.

Yhtiöittäminen selkeyttää toimintaa ja tuo yksityiset ja julkiset toimijat samalle viivalle. Yksityiset sote-valinnanvapaudessa toimivat yritykset joutuvat toimimaan samoilla säännöillä kuin julkiset yhtiöt ja kantamaan saman vastuun tekemisistään

Tämä uudistus tuo ihmisen palveluiden käyttäjänä ja oman terveystiedon haltijana keskiöön. Tätä tehdään ihmisiä varten.

Moni sosiaali- ja terveydenhuoltoalan kuntatyöntekijä kantaa huolta omasta tulevaisuudestaan tämän uudistuksen aikana. Uudistuksessa on sovittu, että henkilöstö siirtyy maakuntien palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

Huoli siitä, että työtä ei jatkossa ammattilaiselle olisi, on mielestäni turhaa. Suomen väestö ikääntyy, joten jatkossa tarvitaan yhä enemmän osaavaa ja itsenäiseen toimintaa kykeneviä ammattilaisia eri puolella Suomea, myös reuna-alueilla kaukana keskuksista.

Nyt on viisasta ottaa jokaisessa maakunnassa henkilöstö mukaan suunnittelemaan palveluja, jotta integraatio saadaan asiakaslähtöiseksi. Ammattilaisilla, jotka tekevät työtään asiakasrajapinnassa, on paljon tietoa, joka kannattaa hyödyntää kokonaisuuden suunnittelussa.

Tästä on tulossa uudistus, joka edistää myös demokratiaa ja kansalaisvaikuttamista. Maakuntahallinto kokoaa yhteen tällä hetkellä hajanaiset eri organisaatioiden hoitamat tehtävät. Vaaleilla valitut maakuntavaltuutetut huolehtivat koko maakunnan palvelujen saatavuudesta, eivätkä ole oman kotikunnan edunvalvojia.

Kuntien rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä on merkittävä. Onnistuakseen se vaatii kunnan eri toimijoiden tiivistä yhteistyötä. Kolmannen sektorin toimijoilla on kunnissa merkittävä ennaltaehkäisevä rooli. Ennaltaehkäisyn avulla on saatavissa aikaan isoja säästöjä.

Tämänkin uudistuksen tekevät ihmiset. Tehdään tästä mahdollisimman hyvä, suomalaisille paras, mutta hyväksytään jo tässä vaiheessa ajatus, että niitä yksityiskohtia, jotka eivät toimi korjataan.

 


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini