Me huolenpitäjät

Share |

Tiistai 7.2.2017 klo 8:00


Keskustan kuntavaaliväki seilasi viikonloppuna Itämeren aalloilla valmistutumassa kuntavaalikisaan. Kuntapäättäjät, nykyiset ja tulevat, saattoivat todeta, että toimet Suomen kuntoon laittamiseksi alkavat purra. On saatu aikaan käänne parempaan.


Sekin todettiin, että tämän ison Suomi -laivan kääntäminen on hidasta. Suomi on ollut liian pitkään uudistamatta. Velaksi elämisen katkaisemiseksi olemme joutuneet tekemään myös kipeitä päätöksiä. Valtuustosalissakin on monta kertaa toistettu vanhaa viisautta ”Terve talous on köyhän paras turva”.

Tällä hallituskaudella kunnilta ei leikata. Se olisi pois päivähoidosta, peruskouluista, terveyskeskuksista, vanhustenhoidosta ja muista peruspalveluista, joista me kunnissa teemme päätökset. 


Eduskuntakampanjassamme lupasimme laittaa Suomen kuntoon. Kuntoon tämän maa saadaan vain tekemällä rakenteellisia uudistuksia. Muutoksia tehtäessä päättäjä joutuu kohtaamaan kovaa arvostelua. Tästä selviää, kun tiedostaa sen, että kansalainen pelkää muutosta katsoen vain yksittäistä asiaa. Päättäjän pitää ymmärtää katsoa laajoja kokonaisuuksia.


Meneillään on sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen. Tällä turvataan huolenpito tasa-arvoisesti myös lapsillemme ja lastenlapsillemme. Kuntalaisen näkökulmasta lääkäriin pitää päästä nopeammin ja hoivaa tarvitsevien hoidon on oltava inhimillistä. Jos mitään ei tehdä, tilanne vain pahenee. Silloin kärsijöiksi joutuvat huolenpitoa eniten tarvitsevat ja he, jotka eivät itse pysty huolehtimaan itsestään tai läheisistään.


Tulevaisuudessa maakunnat järjestävät sote -palvelut ja me kuntapäättäjät turvaamme arkisen huolenpidon. Me huolehdimme, että meillä on edelleen laadukas päivähoito ja koulutus ja saamme kulttuuri- ja liikuntapalveluita. Tulevaisuudessakin me kuntapäättäjät rakennamme elinvoimaa ja vastaamme kunnan kehittämisestä, maankäytöstä ja kunnallistekniikasta. Kunnille jää myös terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.


Valtion toimet ja kuntien mahdollisuus vastata omista velvoitteistaan käyvät käsi kädessä. Kuntapolitiikkaan on tehty Sipilän hallituksen aikana selkeä suunnanmuutos edelliseen hallituskauteen verrattuna. Valtion budjettiin tehtyjä menosäästöjä ja talouden elpymisen edistämiseksi tehtyjä veronalennuksia ei ole maksatettu kunnilla. 


Kuntapäättäjien pitää jatkossakin voida luottaa siihen, että heillä on käytössään tarvittavat voimavarat kuntapalvelujen rahoitukseen koko maassa. Maaseutu tarvitsee kaupunkeja ja kaupungit maaseutua.


Kaikki puolueet etsivät nyt listoilleen ehdokkaita huhtikuun alussa pidettäviä kuntavaaleja varten. Mikäli tunnet vetoa vaikuttaa oman kuntasi asioihin, niin vaikuttajan paikkoja on nyt tarjolla. 


Uskon, että jokainen puolueihminen ilahtuu siitä, kun ilmoitat halukkuutesi tulla mukaan. Jokaisella puolueella on tavoitteena parempi huominen, vain keinot ja toimintatavat ovat erilaisia.  Äänestäjät ratkaisevat kehen luottavat. 


Se on varmaa, että huolenpitäjiä tarvitaan – huomennakin.

(julkaistu Koillissanomissa 7.2.2017)


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini