Kuusamon Erä-Veikot 80 vuotta

Share |

Sunnuntai 30.10.2016 klo 14:30


kev

Muistini yltää yli puoleen Kuusamon Erä-Veikkojen historiasta. Lapsuudessani Suomen sinivalkoinen, viime viikolla hiljennyt Paavo Noposen ääni selosti Kuusamon luonnon ja sen urheilijat ja sen vahvan urheiluseuran Kuusamon Erä-Veikot suomalaisille tutuiksi. Kuusamon Erä-Veikot lienee yksi tunnetuimmista seurojen nimistä.

 

Muistan hyvin, kun alajaosto Kurvisen Kipinän nuorena urheilijana sain oman punamustan puvun, jonka selässä komeili KEV. Nuorelle hiihtäjälle se oli iso hetki. Olin tullut ison perheen jäseneksi ja tunsin kuuluvani johonkin itseäni suurempaan. Yhteenkuuluvuudentunne syntyi ajatuksesta, että me kaikki saman kirjainyhdistelmän alla urheilevat olemme yhtä joukkoa.

 

Talvella hiihdimme kilpaa, mutta kesäiltoina kokoonnuimme säännöllisesti Kuusamon urheilukentälle kilpailuihin. Päälajini oli juoksu, mutta tietenkin osallistuimme kaikkiin tarjoilla oleviin lajeihin. Ensimmäistä kertaa pitelin oikeaa keihästä kädessäni kilpailupaikalla. Kokeilimme kaikkea, lajivalikoima oli laaja. Kekseliäisyys korvasi puutteelliset harjoitteluolosuhteet.

 

Urheilussa sain ensimmäiset voittoni, mutta myös kirvelevät tappioni. Molemmista kokemuksista on ollut hyötyä elämässä, erityisesti politiikassa.

 

Liikunnalla on merkittävä rooli väestön toimintakyvyn, terveyden ja hyvinvoinnin parantamisessa sekä sairauksien ehkäisemisessä. Liikunnan keinoin voidaan saada aikaan merkittäviä yhteiskunnallisia vaikutuksia, kuten suoria säästöjä, terveydenhuoltomenojen kasvun hillitsemistä ja sosiaalisen syrjäytymisen vähentymistä. Liikunta on merkittävä väestön terveyden edistäjä.

 

Sipilän hallituksen tavoitteena on, että suomalaiset saadaan liikkumaan. Liikunta on kirjattu kahteen hallitusohjelman kärkihankkeeseen. Toisessa hankkeessa edistetään kansalaisten liikkumista terveyden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi ja toisessa uudistetaan oppimisympäristöjä takaamalla jokaiselle lapselle tunti liikuntaa jokaiseen koulupäivään. Koulupäivän liikunnallistaminen on muuta koulupäivän liikuntaa kuin liikuntatunteja.

 

Kuusamon koulut ovat olleet jo vuosia mukana kehittämässä koulupäivän aikaista ja välittömästi koulupäivän jälkeen tapahtuvaa liikkumista. Yksi hyväksi havaittu toimintatapa on urheiluseurojen ja koulujen välisen yhteistyön lisääminen.

 

Kuusamon kaupunki on satsannut erityisen paljon liikuntapaikkoihin. Kuusamossa käytetään liikkumiseen puolitoistakertaisesti keskimääräiseen pohjoispohjalaiseen verrattuna. Viisaat kuntapäättäjät keksivät varmasti tarkoituksenmukaisia toimintatapoja liikunnan edistämiselle jatkossakin maakuntauudistuksen jälkeen.

 

Valtion tehtävänä on edistää osaltaan kilpa- ja huippu-urheilua ja luoda sille menestymisen edellytyksiä. Huippu-urheilu rakentuu kansalaistoiminnalle. Paikalliset urheiluseurat, kuten juhliva Kuusamon Erä-Veikot, vastaavat lasten ja nuorten liikuntaharrastusten järjestämisestä ja ohjauksesta. Valtakunnalliset lajiliitot vastaavat oman lajinsa huippu-urheilun kehittämisestä ja toteuttamisesta. Eli te seuratoimijat olette tärkeä osa Suomen kansainvälisen menestyksen ketjua.

 

Eduskunnan sivistysvaliokunta, oma valiokuntani, nosti nyt omassa tuoreessa talousarviolausunnossaan urheilijoiden aseman kehittämiskohteeksi. Urheilijoiden heikko sosioekonominen asema aiheuttaa suuria haasteita maailman huippua tavoitteleville nuorille aikuisurheilijoille.

 

Urheilun ja opiskelun yhdistäminen on ajankäytöllisesti ja taloudellisesti hyvin haastavaa. Huippua tavoittelevan urheilijan on välttämätöntä ajankäytöllisistä syistä aikatauluttaa opintoja pidemmälle ajalle. Toimeentulon kannalta välttämätön nopea opiskelutahti ei mahdollista huippu-urheilun tavoitteiden mukaista ajankäyttöä urheiluun. Tähän haasteeseen yhteiskunnan on kyettävä vastaamaan, jotta kansainvälinen menestyminen mahdollistuu myös yksilöurheilulajeissa.

 

Kuusamon Erä-Veikot on ollut vuosikymmenten ajan merkittävä Kuusamon myönteisen imagon rakentaja. Menestyneiden urheilijoiden ja kansainvälisten kisojen kautta Kuusamolle on tullut maailmalla näkyvyyttä, johon ei olisi mitkään korvaavat markkinointirahat riittäneet. Lämmin kiitos siitä seuran urheilijoille, johdolle ja kaikille talkoolaisille.

 

Kuusamon Erä-Veikot on ollut aikaansaava, menestyvä ja näkyvä. Toiminnan laadukkuus, osaavat ja motivoituneet toimijat seuran organisaatiossa, laaja talkoolaisten joukko sekä aktiiviurheilijoiden määrä antavat perustellun syyn olettaa, että KEV tulee tulevaisuudessakin menestymään toiminnassaan erinomaisesti.

 

Esitän lämpimät onnittelut 80-vuotiaalle seuralle ja toivotan mitä parhainta menestymistä Kuusamon Erä-Veikkojen urheilijoille, valmentajille ja seuran toimijoille myös tulevaisuuden uusissa haasteissa.

 

 

(Pidin puheen 30.10. KEV:n 80-vuotisjuhlassa, jossa sain tietää, että kotikyläni Kurvisen oma alaosasto Kurvisen Kipinä on KEV:n vanhin alaosasto)


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini