Äänestäkäämme Ulla Parviainen asioidemme hoitajaksi eduskuntaan

Eduskuntavaalissa valitaan 200 kansanedustajaa hoitamaan valtion taloutta ja muuta omaisuutta, säätämään lakeja sekä linjaamaan Suomen EU-politiikkaa ja muutenkin kansainvälisiä suhteita. Uusien lakien ja kunnille tulevien valtionosuuksien kautta kansanedustaja vaikuttaa kunnan talouteen ja sitä kautta meidän arkemme sujumiseen ja elinmahdollisuuksiimme. Yhteistyötä tehden kansanedustajalla on valtaa ja vaikutusmahdollisuuksia.

Edellä mainittujen valtiollisten asioiden lisäksi paikallinen kansanedustaja hoitaa alueen kuntien, maakunnan, yhteisöjen ja yksityisten kansalaisten asioita. Hän on pääkaupunkiseudulla toimiva vakituinen kansan luottamuksen saanut yhdyshenkilö, jonka kautta asioita hoidetaan. Hän järjestelee päättäjien tapaamisia eduskunnassa, ministeriössä ja missä milloinkin on ollut tarvetta vierailla. Myös kutsut päättäjille vierailla alueella hoituvat hänen kauttaan.

Pieniä katkoja lukuun ottamatta Kuusamosta on ollut Keskustan kansanedustaja. Tämä on onnistunut yhteistyötä tehden ja yli puoluerajojen paikallista edustajaa äänestäen. Ehdokkaan läpisaaminen on laajan yhteistyön tulos ja yhteinen etu.

On paljon koillismaalaisille tärkeitä asioita, jotka tarvitsevat omaa edunvalvojaa päätöspöydissä. Kuntakenttä on suurten uudistusten edessä; julkisiin palveluihin tullaan tekemään muutoksia. On erityisen tärkeää, että myös Kuusamon, Koillismaan ja Pohjois-Suomen ääni on juuri nyt vahvasti mukana uudistuksista päätettäessä.

Näissä vaaleissa ehdokkaanamme on rehtori, KM Ulla Parviainen. Hänellä on koulutuksen ja pitkän työ-, järjestö- sekä kunnallispolitiikkakokemuksen ansiosta hyvät valmiudet hoitaa kansanedustajan vastuullista tehtävää ja asioitamme päättäjien joukossa menestyksekkäästi. Tästä syystä numero 72, rehtori Ulla Parviainen.

Heiskanen Hemmo, Hentilä-Määttä Henna, Hokkinen Antti, Hänninen Tuomo, Härkönen Heikki, Juutinen Pertti, Kallunki Heikki, Kemppainen Elina, Majava Timo, Määttä Juhani, Määttä Mika, Määttä Veli, Poussu Hannu, Ronkainen Vesa, Saapunki Pauli, Saarela Jyrki, Siikaluoma Liisa, Säkkinen Juha, Säkkinen Osmo, Tammi Jarkko, Tornberg Marja ja Tuovila Hannu