Koillismaalta eduskuntaan opetusalan asiantuntija

Seuraavan eduskuntakauden aikana meidän harvaan asutulla asuvien ihmisten ei tarvitse taistella seuraavan esimerkin mukaisia demokratiaa halventavia esityksiä vastaan, jos saamme täältä eduskuntaan opetusalan asiantuntijan.

Nykyinen opetusministeri Krista Kiuru (sd.) oli valtioneuvoston tuella supistamassa toisen asteen koulutuksesta, minkä seurauksena olisi jouduttu lakkauttamaan monta pientä lukiota ja ammatillista oppilaitosta. Uhka leijui myös Koillismaan oppilaitosten yllä.

Onneksi Keskustan kansanedustajat yhdessä muiden oppositiopuolueiden kanssa saivat viime maanantaina kaadetuksi valtioneuvoston hankkeen. 

Kaukoviisaat Koillismaan kuntien päättäjät rakensivat muutama sukupolvi sitten kuhunkin kuntaan lukion ja ammatillisen koulun. Nuorisomme on siis voinut peruskoulun jälkeen jatkaa opiskelua omalla paikkakunnalla. 

Jos valtioneuvoston esitys olisi toteutunut, moni koillismaalainen nuori olisi joutunut opiskelemaan kauaksi kotoa tai monen opiskelu olisi jäänyt pelkkään peruskouluun. 

Tässä ei ole vielä edes kaikki paha. Pienissä kunnissa aineenopettajan virat ovat yleisesti peruskoulun ja lukion yhteisiä virkoja, joten lukio-opetuksen loputtua myös melkoinen osa peruskoulun aineenopettajan viroista pitäisi lakkauttaa. Sen seurauksena yläluokilla loppuisi pätevä opetus tai usean pienen kunnan olisi perustettava yhteinen yläkoulu. Kai palattaisiin asuntola-aikaan. 

Liisa Jaakkola