image4.jpg

Ulla matkalla eduskuntaan!

Tuemme ja kannustamme Sinua. 

Levitämme tietoa osaamisestasi,

taidoistasi ottaa selvää asioista

ja kyvystäsi ryhtyä toimeen.

Yhteistyössä mukana!

Kuusamon Keskustanaiset