Koillissanomissa helmikuu 2002

 Vuosi valtuuston puheenjohtajana 

 Vuosi sitten tammikuussa kokoontui Kuusamon valtuutetut ensimmäiseen yhteiseen kokoukseensa. Tuossa kokouksessa minulle annettiin tehtäväkseni Kuusamon kaupunginvaltuuston puheenjohtajuus. Nöyränä otin vaativan tehtävän vastaan ensimmäisenä kuusamolaisena naisena. Ensimmäisen valtuustovuosi meni asioihin perehtyessä, opiskellessa, uusien ihmisten tapaamisessa ja tehtäväkokonaisuuden hahmottamisessa. Pyrin hyödyntämään omia kokemuksiani edelliseltä, ensimmäiseltä valtuustokaudeltani. Olin kokenut suurena puutteena, että uusia valtuutettuja ei tuolloin lainkaan perehdytetty luottamustehtävän hoitamiseen. Kuusamon uudella lukiolla järjestimmekin alkuvuodesta valtuutetuille koulutusta päätöksenteosta, kaupungin organisaatiosta ja sen toiminnasta. Myönteisestä palautteesta päätellen koulutus oli tarpeellinen myöskin kokeneille valtuutetuille, toivottiin jopa asioiden syventämistä ja laajentamista. 

 Valtuustovuoden aikana on Kuusamo saavuttanut merkittäviä asioita. Edellisellä valtuustokaudella hyväksytty ”Naturpolis Kuusamo” –kehittämisohjelma oli vahvana pohjana aluekeskusohjelmatyössä. Aluekeskuksen statuksen saaminen on upea tunnustus ja mittava haaste vähäväkiselle, mutta osaavalle ja aktiiviselle alueellemme. Tämä saavutus kohottaa nuoren kaupungin ja koko alueen itsetuntoa ja kannustaa määrätietoiseen toimintaan Koillis-Suomen ja koko pohjoisen Suomen hyväksi.  

 

Aluekeskusohjelman toteutuminen edellyttää yhteistyön tekemistä yli kuntarajojen, yli seutukuntarajan ja yli lääninrajan. Haluan olla vaikuttamassa siihen, että aluekeskusohjelma ei jää vain hetken päähänpistoksi, vaan valtio on nykyistä mittavimmilla resursseilla luomassa mahdollisuuksia alueelliseen kehittämiseen.

 

Olemme valmiita entistä laajempaan kuntien väliseen yhteistyöhön. Meneillään on Taivalkosken ja Kuusamon yhteisen palvelujenjärjestämismallin työstäminen. Olemme omissa toimintalinjauksissamme pyrkineet huomioimaan yhteiskunnan nopean muutoksen. Yhteistyöllä pyrimme löytämään ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin.

 

Yksi haasteista on kuntatalous. Monet kunnat ovat taloutensa kanssa suurissa vaikeuksissa. Tilastoja lukiessani voin todeta, että keskimäärin tai kokonaisuudessaan kunnat ovat tasapinossa. Tosiasiassa on meneillään historia suurin eriytyminen kuntien välillä. Kuusamo on toki pärjännyt taloutensa kanssa verraten hyvin. Synkkä totuus on, että Kuusamokin on vääjäämättä ajautumassa taloudellisiin vaikeuksiin, mikäli emme saa kääntymään nykyistä kehityssuuntaa.

 

Toinen haaste on väestön vanheneminen. Ennuste Kuusamon väestön ikärakenteen kehittymisestä ei noudattele Suomen keskimääräistä väestörakennetta. Kun tällä hetkellä peruskouluikäisiä on reilut 2.700, on heitä ennusteen mukaan kymmenen vuoden kuluttua kuutisensataa vähemmän. Samaan aikaan eläkeläisten määrä nousee.

 

Kuusamon ennuste on siis muuttua entistä selvemmin eläkeläisten asuinpaikaksi. Ikääntyvässä yhteisössä on huomioitava entistä tarkemmin ikäihmisten yksilölliset elämäntilanteet, erilaiset mahdollisuudet toimia ja tehdä valintoja. Vanheneminen ja vanhuus tulee nähdä mahdollisuuksina. Merkittävä haaste ikääntyvässä yhteisössä on vanhenemisen ja vanhuuden uudenlainen ymmärtäminen.

 

Mistä tulevaisuuden toimijat? Meidän tulee löytää keinoja nuorten, aktiivi-ikäisten ihmisen saamiseksi takaisin asumaan Kuusamoon. Avainkysymys on uusien työpaikkojen syntymisessä. Halukkaita muuttajia löytyy, mikäli löytyy sopivaa työtä. Valtion tulee tukea työpaikkojen syntymistä uusilla ennakkoluulottomilla alueellisilla ratkaisuilla.

Kaikki osaaminen tulee suunnata kotiseutumme paremman tulevaisuuden rakentamiseen. Alueen yrityksissä, järjestöissä, ihmisissä, myös Kuusamon kaupungin organisaatiossa, työtekijöissä ja luottamushenkilöissäkin on valtava määrä osaamista ja aktiivisuutta, joka ei nykyisellään täysimääräisesti pääse hyödyntymään yhteisömme eduksi.   Meidän tulee löytää ”yhdessä tekemisen meininki” sekä poliittiseen väriin, ikään ja sukupuoleen katsomatta luottamus toisiimme ja kykyihimme.  Siinä tavoitetta tälle valtuustovuodelle!