Koillissanomat syyskuu 2004

 

Keisarin uudet vaatteet

Kuusamon kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantaisessa kokouksessaan Kuusamon kaupungin palvelustrategian vuoteen 2015 saakka. Strategiassa linjataan paitsi kaupungin palvelujen järjestämistä myös kuusamolaisen demokraattisen päätöksenteon tulevaisuutta.

Huoli siitä, että päätösten tekeminen hankaloituu oli harmittavan pienen joukon harteilla. Mielestäni valtuuston tekemän päätöksen mukainen tulevaisuus tuo mukanaan jopa demokratiavajetta. Demokratiavajeella tarkoitetaan yleensä käsitystä siitä, että kansanvaltaisuus ei toteudu riittävästi päätöksenteossa ja että päätöksenteko on monimutkaisen toimintarakenteensa vuoksi etääntymässä kuntalaisista.

 

Valtuustolla aivan niin paljon valtaa kuin se haluaa ottaa. Suunnitelmassa tähdätäänkin vahvasti valtuuston roolin korostumiseen. Suunnitelma tarjoaa uusvanhoina menetelminä käyttöön seminaareja ja iltakouluja. Nämä työskentelytavat ovat jo olleet valtuuston työskentelyssä mukana. Kokonaan toinen asia on kuinka valtuuston tekemä, harmittavan pientä valtuutettujen joukkoa kiinnostava pohjatyö on huomioitu asioiden valmistelussa ja lopullisessa päätöksenteossa.

Uskollisesti valtuusto on kokoontunut elokuussa valtuuston suunnittelu- ja talousseminaariin. Joka vuosi ryhmätöissä on linjattu talousarvion reunaehdot, jotka hallitus lie todennut ilmeisen epäonnistuneiksi, koska reunaehdot ovat unohtuneet jo syksyn kuluessa.

Surullisena esimerkkinä valtuuston iltakoulun merkityksestä käy juuri palvelustrategiatyön valtuuston iltakoulun lähetekeskustelu, jolla ei ollut käytännössä mitään merkitystä. Sama vaikutus oli lautakunnilta ja järjestöiltä pyydetyillä lausunnoilla.

Mielestäni palvelustrategiatyöryhmän olisi pitänyt kokoontua käsittelemään lausunnot ja jättää hallitukselle huoliteltu ja hienosäädetty suunnitelma kaupungin palvelujen järjestämisestä. Mikäli työryhmän työskentelyaika loppui kesken, olisi pitänyt pyytää hallitukselta jatkoaikaa.

Suunnitelmien ja päätösten pukeminen yksinkertaiseen ja yksiselitteisesti ymmärrettävään muotoon pitää aina olla kristallinkirkkaana tavoitteena. Tavoitteen saavuttamiseksi tulee työskennellä määrätietoisesti.

Kaupungin korkein päättävä elin valtuusto valitaan joka neljäs vuosi vaaleilla. Uusien valtuustoehdokkaiden etsintä on meneillään. Kenellä on tulevaisuudessa mahdollisuus osallistua poliittiseen päätöksentekoon?

Toimielinten määrän vähentäminen kolmeen on monestakin syystä järkevää. Kolikon toinen puoli lienee lautakunnan käsiteltävien asioiden määrän kasvu. Tämä taas joko tekee kokouksista pidempiä tai kokousten määrä lisääntyy. Eikä perinteisesti kulttuurista, nuorisosta ja liikunnasta kiinnostunut kouluväki voi jatkossa toimia näitä asioita ohjaavassa lautakunnassa.

Poikkihallinnolliset asiakaslautakunnat ovat ongelmallisia ajatellen Kuusamon suurimman työnantajan palveluksessa olevia mahdollisia tulevia kuntapäättäjiä. Osallistumismahdollisuudet lautakuntatyöskentelyyn kapenevat huomattavasti melkoiselta määrältä kuntalaisia.

Nykyisellään osallistuminen kaupungin päätöksentekoon on koetaan hankalaksi erityisesti jos omaa ajankäyttöään joutuu arvottamaan perheen, työn ja kokousten välillä. Tämän olen huomannut houkutellessani uusia valtuustoehdokkaita. Aktiivi-ikäiset naiset ja yllättäen myöskin miehet sanovat kieltäytymisensä perusteeksi ajankäytölliset ongelmat.

Demokratia ei toteudu, mikäli osallistuminen on käytännössä mahdollista vain heille, jotka ovat syystä tai toisesta työelämän ulkopuolella ja heille, joiden työaikaa ei määrittele työnantaja.

Valtuusto äänesti maanantaisessa kokouksessaan lautakuntien jäsenmäärästä. Olen vakuuttunut siitä, että toimielinten jäsenmäärän lisääminen kahdestatoista viiteentoista tekee kokouksista entistä pidempiä ja päätöksenteosta nykyistä tehottomampaa. Mielenkiinto vähenee ja sitoutuminen heikkenee.

Ajatusleikkinä totean, että Kuusamossa lautakunnan koko on suhteessa vain kaupungin pinta-alaan. Helsingissä, väkimäärältään Suomen suurimmassa kaupungissa lautakunnat näyttävät olevan 9 jäsenisiä. Kuusamossa valtuusto uskoo määrän voimaan laadun kustannuksella.

- Onko sillä keisarilla vaatteita laisinkaan?